شرکت وستاورس فروشنده انکر شیمیایی MO-H ایندکس

CHEMICAL FIXINGS. HYBRID. OPT.1 ETA ASSESSED

– ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در اﻧﻮاع ﺑﺘﻦ: ﺑﺘﻦ ﺗﺮك دار و ﺑﺪون ﺗﺮک

– داراى اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﺮزه ﺧﯿﺰى C1

– ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻮراخ ﮐﺎرى ﺧﺸﮏ، ﻣﺮﻃﻮب و ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺮآب

– ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺨﺎزن آب ﻫﺎى آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﻰ (WRAS)

– داﻣﻨﻪ ى دﻣﺎﯾﻰ از-40 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﮔﺮاد ﺗﺎ +70 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﮔﺮاد

– قابلیت طراحی در نرم افزار INDEXcal

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “انکر شیمیایی MO-H ایندکس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “انکر شیمیایی MO-H ایندکس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *