خدمات

خدمات مهندسی و پشتیبانی فنی

درخواست پیشنهاد فنی انکر

کارشناسان پشتیبان مهندسی وستاورس همواره در کنار مشتری هستند تا به انتخاب بهترین نوع محصول از لحاظ فنی دست پیدا کنند. با واحد مهندسی شرکت در تماس باشید:
021-7294600 داخلی 115

درخواست تست کشش کارگاهی

کارشناسان فنی ایندکس همواره امادگی تست در محل پروژه در جهت اطمینان از کیفیت محصول و همچنین تست اولیه محل اتصال انکر ها. مهندسان با تجربه ی ما می توانند با حضور در محلپروژه ی شما، با ارائه راه حل های جامع و مهندسی، آموزش و مشاوره در زمینه طراحی و پیشنهادهای فنی به همکاران شما کمک کنند. برای هاهنگی تست کارگاهی با واحد پشتیبانی مهندسی تماس بگیرید.
021-7294600 داخلی 115

دانلود نرم افزار طراحی انکر

پیشنهاد فنی و بهینه شازی یکی دیگر از خدمات تیم مهندسی برند ایندکس می باشد که با بازدید میدانی و اعلام مشتری بهترین انکر با توجه به شرایط را معرفی میکنند. این تیم آمادگی برگزاری جلسات حضوری در جهت آموزش مهندسین صاحب صلاحیت در جهت استفاده از نرم افزار indexcal را دارد.

مزایای استفاده از نرم افزار طراحی انکر indexcal

همچنین می تواند اتصالات میلگردهای تقویت کننده پس از نصب را برای اتصال عناصر بتنی جدید به سازه های بتنی موجود محاسبه کند.

مزایای خرید محصولات ایندکس از شرکت وستاورس