شرکت وستاورس فروشنده انکر شیمیایی MOPUR3 ایندکس

 

CHEMICAL FIXINGS. PURE EPOXY 3:1. OPT.1 ETA ASSESSED

– ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده در اﻧﻮاع ﺑﺘﻦ: ﺑﺘﻦ ﺗﺮك دار و ﺑﺪون ﺗﺮك

– داراى اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﺮزه ﺧﯿﺰى C2 C1,

– ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﺑﺎرﻫﺎى ﺳﻨﮕﯿﻦ

– ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻮراخ ﮐﺎرى ﺧﺸﮏ، ﻣﺮﻃﻮب و ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺮآب

– ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺨﺎزن آب ﻫﺎى آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﻰ (WRAS)

– داﻣﻨﻪ ى دﻣﺎﯾﻰ از-40 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﮔﺮاد ﺗﺎ +70 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﮔﺮاد

– ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻃﺮاﺣﻰ در ﻧﺮم اﻓﺰار INDEXcal

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “انکر شیمیایی MOPUR3 ایندکس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “انکر شیمیایی MOPUR3 ایندکس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *